Trening myśleniaTM


Trening myśleniaTM prowadzi do świadomego kierowania swoją uwagą. Uczy technik szybkiego poszerzenia oglądu sytuacji, uwzględniania nowych faktów i aspektów sytuacji. Poprawia percepcję poprzez eliminację podstawowych błędów poznawczych i ograniczeń natury umysłu.

Korzyści:

  • umiejętność stosowania technik myślenia właściwych dla danej sytuacji
  • umiejętność właściwego definiowania wyzwań i problemów
  • wzrost jakości podejmowanych decyzji biznesowych
  • nowy poziom komunikacji zespołowej – płynący z głębszego zrozumienia sytuacji, siebie i innych.

Dlaczego warto zarządzać swoim myśleniem?

Inteligencję można porównać do mocy auta, mierzonej w koniach mechanicznych, myślenie natomiast do umiejętności, której wymaga prowadzenie go. Bywają wysoce inteligentni ludzie, którzy mimo to słabo wypadają pod względem myślenia, a również pewni mniej inteligentni ludzie, którzy potrafią lepiej od nich myśleć. (…). Opanowanie sztuki myślenia pozwala przejąć kontrolę nad własnym życiem. Zamiast poddawać się terrorowi okoliczności, emocji oraz innych ludzi, człowiek jest w stanie przemyśleć sytuację i podjąć decyzje –
EDWARD DE BONO

Edward de Bono “Kurs myślenia”, Wydawnictwo Aha! BBC Active, JK, 2008

Bazując na odkryciach psychologii poznawczej, psychologii pozytywnej, ekonomii behawioralnej, wiedzy o działaniu mózgu i naturze umysłu – możemy szybko podnieść jakość osobistego myślenia. Tym samym jakość myślenia zespołów i podejmowanych w nich decyzji, co ma wpływ na wyniki osiągane przez organizacje.

Podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych wymaga zarówno głębokiego oglądu sytuacji, zdolności do przetwarzania posiadanych informacji i umiejętności właściwego formułowania problemów – właściwych do rozwiązania.

Biorąc udział w Treningu myśleniaTM dowiesz się, jak osobisty styl wyjaśniania wydarzeń wpływa na podejmowane decyzje i osiągane wyniki indywidualne czy grupowe? Nauczysz się go rozpoznawać i zarządzać nim. Poprawisz swoją percepcję.

Wprowadź swój zespół na nowy poziom skuteczności!

Wróć do pełnej Oferty