Trening OdwagiTM


Trening OdwagiTM jest ogniwem pomiędzy wyznaczonym celem, posiadanymi umiejętnościami, a ruszeniem do działania.

Korzyści:

  • ukształtowanie 4 filarów odporności psychicznej
  • uruchomienie potencjału jednostki i zespołu
  • wzrost odwagi w działaniu.

O kształtowaniu odwagi najwięcej wiedzą ci, których praca wymaga narażania własnego życia. W armii amerykańskiej od wielu lat z powodzeniem wdrażany jest program bazujący na osiągnięciach psychologii pozytywnej – MRT (Master Resilience Training). MRT koncentruje się na budowaniu odporności psychicznej poprzez kształtowanie korzystnych nawyków w obszarach: podejścia do wyzwań, poczucia skuteczności, zaangażowania, siły charakteru i kontroli uwagi.

Nawet najlepsze przygotowanie fizyczne i techniczne w wojsku – tak jak największa wiedza, potwierdzona dyplomem studiów ekonomicznych, w biznesie – nie wystarczy do tego, aby poradzić sobie w warunkach ciągłego zagrożenia i niepewności. (…) Jedno słowo: psychika. To ona jest w tej służbie najważniejsza. – GEN. SŁAWOMIR PETELICKI

Harvard Business Review Polska, nr 8/2003

W dzisiejszych czasach jedynym pewnikiem jest ciągła zmiana warunków w jakich działamy. Nieustanna transformacja sytuacji ekonomicznej, biznesowej, społecznej może wywoływać poczucie niepewności. Równocześnie stale rosną oczekiwania wobec efektywności zespołów i organizacji. W takiej sytuacji odwaga do działania jest potrzebna dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Z odwagą bezpośrednio związana jest motywacja, która wpływa na efektywność osobistą ludzi, zespołów i całych organizacji.

Skąd ją czerpać? Jak budować wiarę w to, że jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom? Jak uzyskać pewność, że podjęte działania zaprowadzą nas do celu? Jak osiągnąć nowy poziom śmiałości? Jak wprowadzić swój zespół na nowy poziom odwagi? Na te pytania odpowiada Trening OdwagiTM.

Wróć do pełnej Oferty