Zamiast koncentrować się na brakach, kładzie nacisk na mierzenie, odkrywanie i rozwijanie ludzkich możliwości. Skupia się na odkrywaniu mechanizmów i procesów sprzyjających optymalnemu funkcjonowaniu i osiąganiu doskonałych rezultatów zarówno przez pojedyncze osoby jak i całe organizacje.
Z tego powodu już w 2004 psychologia pozytywna została uznana przez Harvard Business Review za rewolucję w zarządzaniu.
Jak pokazują badania, kluczowe pozytywne zasoby jednostki wpływają na:

  • wzrost wydajności pracy
  • satysfakcję z pracy
  • zaangażowanie
  • subiektywny dobrostan w pracy1

Pozytywne zasoby jednostki przekładają się na:

  • większą kreatywność2
  • większą innowacyjność3
  • bardziej efektywne rozwiązywanie problemów4.

1Avey, Reichard, Luthans i Mhatre, 2011
2 Huang i Luthans, 2015

3 Abbas i Reja, 2015
4 Luthans, Youssef i Rawski, 2011